Home » AVG

Wie zijn wij?

Schaduwdoeken.nl
Logistiekweg 20-06
7007 CJ Doetinchem
085 1305904

Met welk doel en met welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wanneer je jouw persoonsgegevens enkel hebt achtergelaten t.b.v. onze nieuwsbrief, dan gebruiken wij jouw gegevens alleen voor dit specifieke doel. De grondslag voor de verwerking is dan “Toestemming” en het gaat dan alleen om jouw naam en e-mailadres.
Wanneer je (ook) producten hebt aangeschaft op onze website www.schaduwdoeken.nl, dan gebruiken wij jouw gegevens alleen voor het verwerken van jouw order. De grondslag voor de verwerking is dan “Het uitvoeren van de overeenkomst” en het gaat dan om jouw naam en  adresgegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou hebben en/of zolang de wet dit voorschrijft (fiscale bewaartermijn). Direct daarna zullen wij jouw gegevens blijvend deleten.

Wat zijn jouw rechten onder de AVG?

 • Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), heb je het recht:
 • op informatie over de verwerkingen;
 • op inzage in jouw gegevens;
 • op correctie van jouw gegevens als deze niet kloppen;
 • op verwijdering van jouw gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • op beperking van de gegevensverwerking;
 • op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • op overdracht van jouw gegevens (dataportabiliteit);
 • om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming;
 • om geïnformeerd te worden aangaande jouw rechten onder de AVG; 
 • in het geval van toestemming: dat deze toestemming altijd weer kan worden intrekken;
 • om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.